Artykuł sponsorowany

Jak przeprowadza się badanie szczelności zaworów?

Jak przeprowadza się badanie szczelności zaworów?

Bezpieczeństwo i niezawodność pracy instalacji przemysłowych oraz domowych zależy w dużej mierze od prawidłowego funkcjonowania zaworów. Badanie szczelności zaworów to kluczowy element oceny ich kondycji, a tym samym gwarancja długotrwałego i bezproblemowego użytkowania. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak przebiega ten proces oraz jakie metody są stosowane w praktyce.

Jakie są główne metody badania szczelności zaworów?

Istnieje wiele metod badania szczelności zaworów, które można podzielić na dwie główne kategorie - nieniszczące i niszczące. Metody nieniszczące pozwalają na ocenę stanu zaworu bez konieczności jego demontażu czy uszkodzenia. Do najbardziej popularnych należą między innymi próba ciśnieniowa, próba szczelności helowej oraz próba ultradźwiękowa. Metody niszczące, takie jak próba wytrzymałości na rozciąganie czy próba udarności, są stosowane rzadziej i mają na celu sprawdzenie wytrzymałości materiału, z którego wykonany jest zawór.

Próba ciśnieniowa to jedna z najbardziej powszechnych metod badania szczelności zaworów. Polega ona na poddaniu zaworu działaniu określonego ciśnienia, zwykle wyższego niż ciśnienie robocze, w celu sprawdzenia, czy nie występują żadne nieszczelności. W trakcie badania szczelności zaworów tą metodą, obserwuje się, czy nie dochodzi do przecieku płynu przez uszczelki czy korpus zaworu. Próba ciśnieniowa jest stosowana zarówno dla zaworów nowych, jak i używanych, a jej wyniki mają kluczowe znaczenie dla oceny stanu technicznego elementu.

Jak wygląda próba szczelności helowej?

Próba szczelności helowej to kolejna popularna metoda oceny stanu zaworów. W tym przypadku wykorzystuje się hel jako gaz próbny ze względu na jego małe cząsteczki, które potrafią przedostać się przez nawet najmniejsze szczeliny. Zawór jest poddawany działaniu gazu pod ciśnieniem, a następnie przy pomocy specjalistycznych urządzeń kontroluje się, czy nie dochodzi do przecieku helu. Próba ta pozwala na bardzo precyzyjne określenie lokalizacji ewentualnych nieszczelności oraz ich wielkości.

Próba ultradźwiękowa to zaawansowana metoda badania szczelności zaworów, która pozwala na wykrycie nieszczelności bez konieczności demontażu elementu. Polega ona na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które są odbijane od powierzchni zaworu i analizowane przez specjalistyczne urządzenia. Na podstawie odbitego sygnału można określić, czy występują jakiekolwiek nieszczelności oraz ocenić ich wielkość. Próba ultradźwiękowa jest szczególnie przydatna w przypadku trudno dostępnych zaworów oraz w sytuacjach, gdy inne metody badania nie dają jednoznacznych wyników.

Czy istnieją inne metody badania szczelności zaworów?

Oprócz wyżej wymienionych metod, istnieje wiele innych technik badania szczelności zaworów, takich jak próba wodna, próba z użyciem środków kontrastowych czy próba radiograficzna. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju zaworu, jego przeznaczenia oraz specyfiki pracy instalacji, w której się znajduje. W praktyce często stosuje się kombinację różnych metod w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnej oceny stanu zaworu i zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji.