Artykuł sponsorowany

Jak przebiegają audyty energetyczne?

Jak przebiegają audyty energetyczne?

Audyty energetyczne to coraz bardziej popularne narzędzie, które pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, przemysłu czy infrastruktury miejskiej. Dzięki nim możemy nie tylko obniżyć koszty związane z zużyciem energii, ale także zadbać o środowisko naturalne. W artykule przyjrzymy się, jak przebiegają audyty energetyczne, jakie są ich cele i korzyści oraz jakie regulacje prawne dotyczą tego procesu w Polsce.

Czym są audyty energetyczne

Audyty energetyczne to kompleksowe badania mające na celu ocenę efektywności energetycznej obiektów, instalacji czy urządzeń. Ich głównym celem jest identyfikacja obszarów, gdzie można wprowadzić usprawnienia pozwalające na zmniejszenie zużycia energii i związanych z tym kosztów. Audyt energetyczny może być przeprowadzany zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, obiektów przemysłowych czy infrastruktury miejskiej.

Proces audytu energetycznego

Audyty energetyczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów - audytorów energetycznych. Proces ten składa się z kilku etapów, które obejmują m.in. analizę dokumentacji technicznej, wizję lokalną obiektu, pomiarowe badania instalacji, opracowanie raportu oraz rekomendacje dotyczące działań usprawniających.

Na początku audytor energetyczny dokonuje analizy dokumentacji technicznej, która pozwala na poznanie istniejących rozwiązań energetycznych i uzyskanie informacji o zużyciu energii. Następnie przeprowadza wizję lokalną obiektu, podczas której ocenia stan techniczny budynku, instalacji czy urządzeń oraz identyfikuje potencjalne obszary do usprawnienia.

Kolejnym etapem są pomiarowe badania instalacji, które mogą obejmować np. pomiary temperatury, wilgotności czy natężenia oświetlenia. Na podstawie zebranych danych audytor energetyczny opracowuje raport z audytu, który zawiera szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej obiektu oraz rekomendacje dotyczące działań usprawniających.

Regulacje prawne dotyczące audytów energetycznych w Polsce

W Polsce audyty energetyczne są uregulowane prawnie, a ich przeprowadzenie jest wymagane dla niektórych podmiotów. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób oraz przedsiębiorstwa o rocznym obrocie przekraczającym 50 mln euro są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. Ponadto audyty energetyczne są wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie na inwestycje związane z efektywnością energetyczną. Jeśli chodzi o sprawne audyty energetyczne, Wadowice i okolice to rejon działania specjalistów takich jak Cerener.

Korzyści wynikające z audytów energetycznych

Audyty energetyczne przynoszą wiele korzyści zarówno dla właścicieli obiektów, jak i dla środowiska. Dzięki nim można osiągnąć znaczne oszczędności finansowe poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów związanych z jej zakupem. Audyty pozwalają również na wykrycie ewentualnych usterek czy niewłaściwego działania instalacji, co może prowadzić do ich usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.