Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć na temat świadectwa energetycznego?

Co warto wiedzieć na temat świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne to dokument, który coraz częściej pojawia się w kontekście budowy, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest to świadectwo, jakie są jego rodzaje i kiedy jest wymagane. Poznajmy najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument opisujący charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, a także zawierający informacje o zużyciu energii oraz możliwościach jej oszczędzania. W Polsce obowiązek wystawienia takiego świadectwa wprowadzono w 2008 roku na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE. Świadectwa energetyczne mają na celu promowanie efektywności energetycznej nieruchomości oraz ułatwienie porównywania różnych budynków pod względem zużycia energii. Dokument ten jest ważny przez 10 lat od daty wystawienia.

Rodzaje świadectw energetycznych

W zależności od przeznaczenia budynku oraz jego charakterystyki energetycznej, można wyróżnić kilka rodzajów świadectw energetycznych. Są to m.in. świadectwa dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych czy rolniczych. Każde świadectwo energetyczne w Suchej Beskidzkiej jest oparte na tzw. wskaźniku EP, który określa ilość energii pierwotnej zużywanej na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez budynek. Im niższy wskaźnik EP, tym bardziej efektywny energetycznie jest budynek.

Kiedy jest wymagane świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także przy budowie nowego budynku lub rozbudowie istniejącego. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, właściciel ma obowiązek przedstawić świadectwo energetyczne potencjalnemu nabywcy lub najemcy przed zawarciem umowy. Jeśli chodzi o nowe budynki, świadectwo energetyczne musi być sporządzone przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Świadectwa energetyczne mogą wystawiać osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu audytora energetycznego. Aby uzyskać takie uprawnienia, należy ukończyć odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin państwowy. Audytor energetyczny jest odpowiedzialny za dokonanie oceny energetycznej budynku oraz sporządzenie świadectwa energetycznego. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku nieprawidłowo sporządzonego świadectwa energetycznego, audytor może ponieść odpowiedzialność cywilną lub administracyjną.

Korzyści płynące z posiadania świadectwa energetycznego

Posiadanie świadectwa energetycznego przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. Po pierwsze, dokument ten pozwala na dokładne określenie zużycia energii przez budynek oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Po drugie, świadectwo energetyczne może być pomocne przy staraniu się o dofinansowanie na termomodernizację czy instalację odnawialnych źródeł energii.