Broszury Sektorowe

Przewodniki i Informatory

Przewodniki i Informatory

Broszury Sektorowe

CHARAKTERYSTYKA

Broszury prezentujące strategiczne dla rozwoju Makroregionu sektory gospodarki (spożywczy, budowlany, drzewny, papierniczy i meblarski, maszynowy, metalowy, wyrobów z surowców niemetalicznych, odzieżowy, logistyczny). Publikacje wykonane na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres świadczonych usług:

 

  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład 
  • przygotowanie do druku

 

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o