Katalogi dostawców

Przewodniki i Informatory

Przewodniki i Informatory

Katalogi dostawców

CHARAKTERYSTYKA

Katalogi prezentujące dostawców w strategicznych dla Makroregionu sektorach gospodarczych: spożywczym, budowlanym, drzewnym, papierniczym i meblarskim, maszynowym, metalowym, wyrobów z surowców niemetalicznych, odzieżowym, logistycznym, lotniczym, BPO, OZE, turystyki biznesowej. Publikacje wykonane na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres świadczonych usług:

 

  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku

 

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o