Podlaska Gazeta Maturzystów Eureka

Biuletyny i Czasopisma

Biuletyny i Czasopisma

Podlaska Gazeta Maturzystów Eureka

CHARAKTERYSTYKA

Podlaska Gazeta Maturzystów Eureka to cyklicznie ukazujące się czasopismo przygotowywane na zlecenie trzech największych publicznych uczelni wyższych w województwie podlaskim: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres świadczonych usług:
  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku
  • druk
  • dystrybucja
Wydawnictwo Publikator jest również administratorem strony www.eureka24.pl
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o