Fundusze Europejskie w Polsce

Biuletyny i Czasopisma

Biuletyny i Czasopisma

Fundusze Europejskie w Polsce

CHARAKTERYSTYKA

 

Fundusze Europejskie w Polsce to cyklicznie ukazujący się biuletyn informacyjny przygotowywany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zakres świadczonych usług:
  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku
  • druk
  • dystrybucja
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o