Wiktor Wołkow. Moje Łowy

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Wiktor Wołkow. Moje Łowy

CHARAKTERYSTYKA

Publikacja obejmująca wieloletni dorobek twórczy Wiktora Wołkowa uznanego fotografa przyrody i pejzażu Podlasia. Publikacja przygotowana na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.
   
 Zakres świadczonych usług:
  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o