Doktorzy Honoris Causa

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Doktorzy Honoris Causa

Album "Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013" to publikacja przygotowana na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z okazji 60-lecia powstania Uczelni.

Zakres świadczonych usług:

  • opracowanie merytoryczne
  • redakcja
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku
  • druk
  • dostawa

 

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o