Elastyczne praktyki

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Elastyczne praktyki

Album "Elastyczne praktyki" to polsko-angielska publikacja przygotowana w ramach projektu "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy", realizowanego w latach 2011-2012 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Promuje ona ideę flexicurity - narzędzie nowoczesnej polityki rynku pracy.

Zakres świadczonych usług:

  • opracowanie merytoryczne,
  • redakcja,
  • tłumaczenie,
  • zdjęcia,
  • projekt graficzny,
  • skład,
  • przygotowanie do druku,
  • druk,
  • dostawa.
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o