Człowiek najlepsza inwestycja

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Człowiek najlepsza inwestycja

Album pt. "Człowiek- najlepsza inwestycja" zawiera opisy dobrych praktyk projektów realizowanych ze środków PO KL. Album został zrealizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Zakres świadczonych usług:

  • opracowanie merytoryczne,
  • redakcja,
  • zdjęcia,
  • projekt graficzny,
  • skład,
  • przygotowanie do druku,
  • druk,
  • dostawa.
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o