Historia Białegostoku

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Historia Białegostoku

CHARAKTERYSTYKA

 

Historia Białegostoku to najnowsze i najbardziej obszerne opracowanie  dziejów Białegostoku przez zespół historyków na co dzień zajmujących się historią stolicy Podlasia i regionu. Publikacja o charakterze popularno-naukowym uzupełnia istotnią lukę w badaniach, jak też świadomości historycznej mieszkańców Podlasia. Książka bogato ilustrowana,  o wysokich walorach edytorskich. Publikacja została przygotowana na zlecenie Fundacji Sąsiedzi.

Zakres usług:

  • opracowanie graficzne
  • skład
  • przygotowanie do druku
  • druk
  • dostawa

 

 

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o