Siano. Wiktor Wołkow

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Siano. Wiktor Wołkow

 

CHARAKTERYSTYKA

.
Publikacja poświęcona kulturze agrarnej, prezentująca namiastkę dorobku artystycznego uznanego fotografa przyrody i pejzażu Wiktora Wołkowa.
.
Zakres świadczonych usług:

 

  • opracowanie merytoryczne
  • korekta
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku
Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o