Doing Business in Eastern Poland

Albumy i Książki

Albumy i Książki

Doing Business in Eastern Poland

CHARAKTERYSTYKA

Przewodnik skierowany do inwestorów zagranicznych, stanowiący kompendium wiedzy na temat Makroregionu Polski Wschodniej – potencjału inwestycyjnego, gospodarki, zasad prowadzenia działalności gospodarczej i aktualnego systemu zachęt inwestycyjnych. Publikacja wykonana na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres świadczonych usług:

 

  • opracowanie merytoryczne
  • projekt graficzny
  • skład
  • przygotowanie do druku

 

 

Copyright © 2018 Publikator Sp. z.o.o